با سلام این هم وانت زامیاد ایرانی برای جی تی ای 5 با پلاک ایرانیان میکرز

عکس:

لینک:zamiad(www.iranianmakers.r98.ir).rar