این هم ماشین پژو 504 برای جی تی ای 5

عکس:

لینک:504(www.iranianmakers.r98.ir).rar