این هم ماشین سمند اسپرت برای جی تی ای سن اندراس

 

لینک:


(sammand Tuning (iranianmakers.dde.ir