این هم مینی بوس بنز برای جی تی ای سا

عکس ها:

لینک:Minibus