این هم موتور چهار چرخ برای جی تی ای 5

عکس:

لینک:دانلود