بازی پرواز دوران در سبک شبیه‌ساز پرواز توسط استودیوی رسانا شکوه کویر ساخته شده است و در ۱۵ بهمن ماه، شرکت مدرن آن را در سراسر ایران منتشر خواهد کرد.
این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (724x1024).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: Poster.jpg]

تمامی تصاویر از گیم‌پلی بازی گرفته شده است!

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (640x361).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 1.jpg]

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (640x361).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 2.jpg]

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (640x361).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 3.jpg]

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (640x361).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 4.jpg]

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (640x361).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 5.jpg]

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (640x361).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 6.jpg]