این هم ماشین پژو پارس که به صورت کلاسیک اسپرت شده

عکس:

لینک:دانلود