با سلام این هم ماشین فیات با پلاک ایرانی برای جی تی ای 
عکس: 
 

لینک:fiat_pelak_irani.rar