دانلود ماشین رونیز پلیس اختصاصی وبلاگ

عکس1:http://upload.tehran98.com/upme/uploads/ad3b581981db9da71.jpg

عکس2:http://upload.tehran98.com/upme/uploads/ad3b7660bfa4586a2.jpg

لینک:nissan_police_iran(www.iranianmakers.rozblog.com).rar