Unreal Engine 4 توانست عنوان بهترین موتور گرافیکی را در Develop 100: The Tech List به دست آورد.این لیست توسط بیش از 45 حرفه ای،سازنده مستقل و متخصصان دیگر صنعت تکنولوژی تهیه شده است.

البته در این لیست UE 4 توانسته رتبه دوم را در کل کسب کند و رتبه اول برترین تکنولوژی ، به یک کامپیوتر داده شده است که به اندازه یک کارت اعتباری است.این کامپیوتر برای آشنا کردن کوکان با برنامه نویسی ساخته شده است و بین 20 تا 30 یورو قیمت دارد.

در این لیست موتورهای بازی سازی دیگری یاد شده اند که به آنها در پایین اشاره کرده ایم.

Unity 5 (رتبه.3)

, CryEngine (رتبه 11)

, Havok Engine (رتبه 17)

, PhyreEngine (رتبه 44)

, Fabric Engine (رتبه 46)

, Shiva Engine (رتبه 47)

, Turbulenz Engine (رتبه 57)

, HeroEngine (رتبه 69)

, Goo Engine (رتبه 75)

, Leadwerks Engine (رتبه 78)

and SGX engine (رتبه 98)

برای مشاهده این مجله روی این لینک کلیک کنید.