بازی رایانه‌ای "شهر نشینان" سال1392 در شرکت پیام‌ پیک صدرا (پارس پیک) ساخته شده و متقاضی شرکت در چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای، بازی "شهر نشینان" ساخته محمدرضا کاغذگریان در سبک استراتژی و مدیریتی(strategy CMS) در جشنواره چهارم بازی های رایانه ای شرکت می کند.
اعضای تیم تولید بازی رایانه ای شهرنشینان را "محمدرضا کاغذگریان" مدیر پروژه، "آرش رنجبران" مدیر هنری، "ساسان بهزادی" نویسنده بازی نامه و "محمد طرفه نژاد" مدیر فنی تشکیل می دهند.
این بازی در قالب پلتفرم "" PC به دبیرخانه جشنواره بازی‌های رایانه ای تهران ارایه شده است.
بازی رایانه ای شهرنشینان درسومین دوره بازی های رایانه ای تهران سال92 لوح تقدیر در بخش بهترین بازی برخط را دریافت کرده و همچنین در ششمین جشنواره وب ایران  در سال 92 تهران نیز موفق به دریافت جایزه بهترین بازی آنلاین شده است.
چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه ای تهران به منظور ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ایرانی از طریق این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان، شناخت و حمایت از استعدادهای موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی سازی و تقویت تولید ملی، ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان جوانان فعال در عرصه بازی های رایانه ای، مهرماه سال‌جاری برگزار می شود.