باسلام
بازی گذر از خط رو بهش مواردی اضافه کردم و مشکلاشو برطرف کردم 
موارد اضافه شده:
1_آهنگ
2_گذاشتن امتیاز 
3_امتیاز کلی (یعنی مثلا از صبح تا شب بازی کردی کل اسکوری که گرفتی)
4_نرفتن بیرون از کادر بازی
5_مسافت بیشتر
6_صفحه ی لود
و...

لینک بازی:لینک بازی

عکسها:

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (538x474).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: New_Bitmap_Image.jpg]این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (552x476).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: New_Bitmap_Imageki8k8i.jpg]این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (566x451).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 3r3r.jpg]با تشکر